18th May 2024

Month: September 2020

TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION  ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ’ಊರಿಗೊಂದು ಕೆರೆ- ಆ ಕೆರೆಗೆ ನದಿ ನೀರು’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗೆ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION  ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಸಿದ್ಧರಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪೆನ್ನಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್...
 TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION     ವರದಿ:ಟಿ.ಆರ್.ರಘೋತ್ತಮ ರಾವ್, ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.  ನಾ ಕಂಡಂತೆ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ...