30th November 2022

Month: September 2020

TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION  ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಜಿ.ಎಸ್.ಪರಮಶಿವಯ್ಯನವರು ರಾಜ್ಯದ 26 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 143 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1450 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION  ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಸಿದ್ಧರಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪೆನ್ನಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್...
 TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION     ವರದಿ:ಟಿ.ಆರ್.ರಘೋತ್ತಮ ರಾವ್, ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.  ನಾ ಕಂಡಂತೆ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ವರದಿ: ಟಿ.ಆರ್.ರಘೋತ್ತಮರಾವ್. ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.   ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ದೇಶದ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಎಂದರೇನು?  ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದೆಯೋ...