17th May 2024

Month: October 2020

TUMKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕೆನಾಲ್ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಕೆನಾಲ್, ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ಲಢ್ ಪ್ಲೋಕೆನಾಲ್. ಜಿ.ಎಸ್.ಪರಮಶಿವಯ್ಯನವರ ಯೋಜನೆ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರಿನ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೆವೂಲ್ಯೂಷನ್ ಫೋರಂ ರಾಜ್ಯದ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು...