8th June 2023

Day: October 16, 2020

TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION         ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸರಕಾರವತಿಯಿಂದ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಪ ನವ ಬೆಂಗಳೂರು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ’ದಿಶಾ ಡೇಟಾ ಪಾರ್ಕ್’ನ   ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ  ‘DISHA’’ ಎಂದರೆ ದಿಕ್ಕು ಎಂದರ್ಥವಂತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ’ಇನ್ನೂ ದಿಕ್ಕೆ...