8th June 2023

Day: May 17, 2023

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಸೋತವರೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗೆದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸೋಲು ಅಥವಾ ಗೆಲುವು...