8th June 2023

Day: May 19, 2023

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು, ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರು ಮತ್ತು ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ...