8th June 2023

Day: May 21, 2023

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION 2047 ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ‘ವಿಶ್ವಗುರು’ ವಾಗುವತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತವಿರಲಿ ‘ಇದು ಬಾರತಕ್ಕೆ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ 2018 ರವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ; ರೂ 2,42,000 ಕೋಟಿ....