18th May 2024

75 YEARS AGENDA

TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ  ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, 2022 ರೊಳಗೆ ‘ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಟಾ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಕ್ರಮಾಂಕ:ಅಮೃತಮಹೋತ್ಸವ /ಸಿಎಂ/1/2021                               ದಿನಾಂಕ:09.08.2021 ಗೆ.  ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು. ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ...