28th June 2022

Day: January 29, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರು ಪಿಪಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ....