5th December 2022

Day: January 6, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ದಿಶಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕಳೆದ 34 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ನೀರಾವರಿ ಜಂಜಾಟ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ 2024 ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು...