1st December 2022

Day: January 9, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ‘ಮೇಕೆದಾಟು’ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು ‘ಜಲಧಾರೆ’ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜನವರಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುದಾನ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯಾವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ...