27th March 2023

Day: April 23, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION    ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಥೀಮ್...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತರವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ:22.04.2022 ರಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ‘ವಾಟರ್ ಬಡ್ಜೆಟ್, ವಾಟರ್...