25th November 2022

Day: April 22, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ‘ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ನೀರಿನ ಡಿÀಜಿಟಲ್ ಡಾಟಾ, ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.   ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೋಕಿನ 14 ಗ್ರಾಮಗಳು...