23rd March 2023

Day: April 30, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ:30.04.2022 ರಂದು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದಿನಾಂಕ:14.04.2022 ರಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ದಿ.ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ನಾನು...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕುಂದರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅದಲಗೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಭೂ ಸ್ವಾಧಿನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು...