6th December 2022

PM

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿವಸ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಿಂದ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಜೈ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ...
                                                                                                                  TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION   ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ಕದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ...
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ ಅಪೇರ್ಸ್ ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅನುಮೊದನೆ ಮತ್ತು...
TUMAKURU: SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ:10.12.2020 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ...