7th December 2023

Month: June 2020

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯೋಜನೆಗಳು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾದರೂ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶೈಕ್ಷಿಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಚಾನ್ಸಿಲರ್ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿರವರು ಮತ್ತು...