6th December 2023

Day: January 10, 2021

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಹೇಮಾವತಿ ತುಮಕೂರು ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:18.03.2020  ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವಾದರೂ ಇದೂವರೆಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ...