17th May 2024

Month: December 2020

TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಜಿಐಎಸ್ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣದೊರೆಯಬೇಕು.ರೈಲ್ವೇ#ಹೈವೇ#ಕೈಗಾರಿಕೆ#ಹೇಮಾವತಿ#ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ#ಭಧ್ರಾಮೇಲ್ದಂಡೆ#ಭೂಸ್ವಾದೀನ ಒಂದು...