8th June 2023

Month: December 2020

TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 2022 ರೋಳಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಮಗೆ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATIN ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 1 ನೇ ಸಭೆ, ದಿನಾಂಕ:29.12.2020 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಿಶಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು 30 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಕ್ರಮ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರು ಜಿಐಎಸ್ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣದೊರೆಯಬೇಕು.ರೈಲ್ವೇ#ಹೈವೇ#ಕೈಗಾರಿಕೆ#ಹೇಮಾವತಿ#ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ#ಭಧ್ರಾಮೇಲ್ದಂಡೆ#ಭೂಸ್ವಾದೀನ ಒಂದು...
TUMKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION  ಕರಾಬು ಹಳ್ಳಗಳು ನೀರಿನ ಕಣಜಗಳಾಗಬೇಕು. ಹಳ್ಳಗಳ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ನೃತ್ಯವಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೀಗೆ...