2nd October 2022

Day: January 18, 2021

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರೆಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆ, ಸಾರ್ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ 4-5...