2nd October 2022

Day: September 9, 2021

TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ  ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:31.12.2018 ರೊಳಗೆ ದೇಶದ...
TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನತಾ...