12th August 2022

Day: June 12, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ CENTRE FOR  e-GOVERNANCE  ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ...