13th August 2022

Day: June 27, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಫೌಂಡೇಷನ್, ‘ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ’ ದ ಬಗ್ಗೆ,...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಬುಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಂ ತಂಡದವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 2715 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ...