11th August 2022

Day: June 16, 2022

TUMKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದಿನಾಂಕ:16.06.2022 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಡೆಸಿದ, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ನಿರ್ಣಯ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ತುಮಕೂರಿನ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಫೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ತುಮಕೂರು...