12th August 2022

Day: June 5, 2022

TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATI0N ದಿನಾಂಕ:14.06.2022 ರಂದು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೋಕು ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರ ಕನಸಿನ ಸಂಸದರ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಯಡಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕರಾರು ವಕ್ಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ‘ಪ್ರಮುಖ ಬಂಡವಾಳ’...