11th August 2022

Day: June 11, 2022

TUMAKURU:SHAKTHI PEETA FOUNDATION ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ದೇಶಾಧ್ಯಾಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ  DISTRICT ELECTRICITY COMMITTEE(DEC)...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದಿನಾಂಕ:12.06.2022 ರಿಂದ 17.06.2022 ರವರೆಗೆ 5 ದಿವಸಗಳ ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ...
TUMAKURU:SHAKTHIPEETA FOUNDATION ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿ.ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ವಾಸವಿದ್ಧ ಒಂದನೇ ಗೇಟ್ ಮುಂಬಾಗ ಇರುವ,...